Annonsering hos influencere og i podkaster

Hos oss finner du svært dyktige influencere og podkastere som har stor og relevant digital tilstedeværelse og som nyter respekt og tillit blant sine målgrupper. Vi ønsker å hjelpe annonsører med å fortelle gode og relevante historier gjennom våre influencere, som evner å skape positiv adferdsendring.  Ring 55706720 eller kontakt oss på info@adlinkmedia.no. Sjekk gjerne ut www.podlisten.no 


 Mål om langsiktig samarbeid

Vi tilbyr samarbeid med våre influencere, dersom målgruppe, troverdighet, relevans, kvalitetsinnhold og nytteverdi sikres. Du skal være trygg på at alt vi foretar oss, er med mål om et langsiktig og lønnsomt samarbeid, og dersom vi ikke har en profil som matcher det du er på jakt etter, så får du også høre det.

Vi har mange års erfaring med denne typen kampanjer og svært høy andel gjenkjøp.

Podkast

Vi er størst på podkastannonsering i Norge og representerer alle podkaster som vi har samlet her podlisten.no Det er også mulig med sponsorat på hver enkelt podkast. Med utgangspunkt i brief fra kunde lager podkastprofilen reklamen med sin egen fortellerstemme, og vi har dynamisk løsning, som betyr at lytter får alltid tidsaktuell reklame i samtlige episoder hos podkasten den aktuelle tidsperioden en kjøper.

if ( ($eventlisturl = get_post_meta( $post->ID, 'eventlisturl', true ) )) { $eventlistoutput = file_get_contents( $eventlisturl ); $search = array( "$location", "$url" ); $replace = array( get_the_title(), "http://" . $_SERVER['HTTP_HOST'] . $_SERVER['REQUEST_URI'] ); $eventlistoutput = str_replace( $search, $replace, $eventlistoutput ); echo $eventlistoutput; }