Norsk felles toppliste for podkast!

Endelig kan vi fortelle til alle at en ny norsk felles toppliste for podkast er på vei! ADLINK har siden sommeren 2018 jobbet tett med representanter fra bransjen som NRK, P4-gruppen, Bauer Media, Shcibstedt, Rubicon, Moderne Media og Både Og. Målet har vært å etablere og drifte en ny måling av Norske podkaster. Vi har hatt en ryddig anbudsrunde hvor valget til slutt falt på Kantar. Topplisten vil være et spleiselag mellom NRK, Bauer, P4-gruppen, Schibsted (VG), ADLINK, Rubicon, Moderne Media og Både Og.

Litt om målingen:

  • Målingen skal sikre så korrekte og sammenlignbare tall som mulig på tvers av podkaster, helst også internasjonalt.
  • Målet er en lav pris og teknisk terskel slik at alle podkaster som ønsker det i praksis skal kunne måles.
  • Målingen skal så langt som mulig følge relevante internasjonale standarder eller anbefalinger, fortrinnnsvis IABs «Podcast Measument Guidelines» til enhver tid.
  • Målingen skal søke å oppfattes som «den offisielle norske målingen av podkaster» og den tekniske partneren som velges må kunne stå som garantist for målingens troverdighet.

Dette har vært etterlengtet både fra annonsørene sin side og ikke minst fra podkastprofiler og oss i ADLINK. Denne målingen vil behandle alle podkaster på lik måte og man kan lettere sammenligne tall på tvers av flere podder. I tillegg til at tallene oppdateres ukentlig, blir det også enklere å få oversikt over trender og utvikling over tid. Vi har hatt en lang og ryddig prosess og jeg er sikker på at resultatet kommer til å bli veldig bra med den løsningen som Kantar skal levere.

Thomas Veheim | ADLINK

Les mer her.