Personvernerklæring

Sist revidert 8. mai 2019.

Denne personvernerklæringen gjelder for Adblogg AS «vi»). Vi er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger som er angitt i denne personvernerklæringen. Vi bestemmer hvorfor og hvordan dine personopplysninger blir behandlet og vi er ansvarlig for behandling av dine personopplysninger. Du finner kontaktinformasjonen vår nedenfor.

 1. HVEM VI BEHANDLER PERSONOPPLYSNINGER OM

Denne personvernerklæringen retter seg mot vår behandling av personopplysninger om følgende personer:

 • Kontaktpersoner hos våre leverandører, samarbeidspartnere og kunder.
 • Besøkende på våre nettsider.
 • De som sender henvendelser til oss via kontaktskjema på vår nettside.
 1. FRA HVILKE KILDER SAMLER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Vi samler inn dine personopplysninger direkte fra deg, f.eks. via e-post eller et kontaktskjema, og hvordan du bruker sidene våre.

 1. HVILKE PERSONOPPLYSNINGER SAMLER VI INN?

Når du selv sender e-post eller legger inn informasjon i vårt kontaktskjema, samler vi inn dine kontaktopplysninger, så som telefonnummer, adresse og e-postadresse. I tillegg lagrer vi tidspunkt, hvilket ip-nummer du benytter og hvilke av våre sider du besøker.

 1. HVA ER VÅRT RETTSLIGE GRUNNLAG FOR Å BEHANDLE DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Behandlingsgrunnlag for dine personopplysninger er GDPR artikkel 6 (1)(a), “samtykke” og artikkel 6(1)(f) “berettiget interesse”.

På en betryggende måte sikrer vi dine interesser og dine rettigheter og friheter.

 1. VI UTFØRER IKKE AUTOMATISERTE BESLUTNINGER OG AUTOMATISERT PROFILERING

Vi bruker ikke dine personopplysninger til profilering eller til å fatte automatiske avgjørelser.

 1. OM VÅRE BEHANDLINGSFORMÅL

Våre behandlingsformål er reelle, aktuelle og legitime.

Vi behandler ikke dine personopplysninger for sekundære formål som er uforenlig med det primære formålet som lå til grunn for at dine personopplysninger opprinnelig ble innhentet.

Vi underretter deg før vi behandler dine personopplysninger for sekundære formål, hvis vi i første omgang innhentet dine personopplysninger for et primært formål.

 1. HVOR LENGE BEHOLDER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Vi begrenser hvor lenge vi lagrer dine personopplysninger til det som er nødvendig for våre behandlingsformål.

Vi vurderer kontinuerlig nødvendigheten for vår fortsatte lagring av dine personopplysninger.

Hvis lagring av dine personopplysninger er nødvendig av grunner som følger av lovhjemler, kan vi fortsette å lagre dine personopplysninger.

 1. HVEM VI DELER PERSONOPPLYSNINGER MED

Våre databehandlere, altså leverandører av IT-tjenester, vil kunne ha tilgang til personopplysninger. Leverandørene opptrer i henhold til databehandleravtalen med oss og i henhold til vår instruks. Leverandøren kan bare behandle personopplysningene slik vi har instruert dem.

 1. DINE RETTIGHETER

Du har rettigheter knyttet til personopplysninger som omhandler deg. Rettighetene dine er blant annet at du kan:

 • Trekke et samtykke tilbake: Dersom du har gitt samtykke til at vi kan behandle dine personopplysninger, som f.eks. å motta nyhetsbrev fra oss, kan du når som helst trekke dette samtykket tilbake. Vi har lagt til rette for at du enkelt kan reservere deg mot denne typen henvendelser ved å inkludere en link til et avregistreringsskjema i hver enkelt henvendelse. Dersom du har samtykket til annen behandling av personopplysninger, kan du når som helst trekke samtykket tilbake for denne behandlingen ved å rette en henvendelse til oss om dette.
 • Be om innsyn: Du har rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi har registrert om deg, så langt ikke taushetsplikten er til hinder for dette. For å sikre at personopplysninger utleveres til rett person, kan vi stille krav om at begjæring om innsyn skjer skriftlig eller at identitet verifiseres på annen måte.
 • Be om retting eller sletting: Du kan be oss om å rette feilaktige opplysninger vi har om deg eller be oss om å slette personopplysninger. Vi vil så langt som mulig imøtekomme en forespørsel om å slette personopplysninger, men vi kan ikke gjøre dette dersom vi ved lov er pålagt å bevare opplysningene.
 • Dataportabilitet: I noen tilfeller vil du kunne ha adgang til å få utlevert personopplysninger du har oppgitt til oss i et maskinlesbart format. Dersom det er teknisk mulig vil det i enkelte tilfeller være adgang til å få disse overført direkte til andre bedrifter (dataportabilitet).
 • Klage til tilsynsmyndigheten: Dersom du er uenig i måten vi behandler dine personopplysninger på, kan du sende inn en klage til Datatilsynet.
 1. SIKKERHET

Vi har etablert prosedyrer for å håndtere personopplysninger på en sikker måte. Tiltakene er både av teknisk og organisatorisk art. Vi foretar jevnlige vurderinger av sikkerheten i alle sentrale systemer som benyttes for håndtering av personopplysninger, og det er inngått avtaler som pålegger leverandører av slike systemer å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet.

Tilgang til personopplysninger er begrenset til personell som har behov for tilgang for å utføre sine oppgaver. Vi har vedtatt interne IT-retningslinjer og vi foretar jevnlig opplæring av ansatte med hensyn til sikkerhet og bruk av IT-systemer.

 1. ENDRINGER I PERSONVERNERKLÆRINGEN

Vi vil kunne gjøre mindre endringer i denne personvernerklæringen. Du vil alltid finne siste versjon på vår nettside. Ved vesentlige endringer vil vi om mulig varsle om dette.

 1. KONTAKT OSS

Dersom du har spørsmål eller kommentarer til vår personvernerklæring eller du vil utøve dine rettigheter, kan du ta kontakt med på info@adlinkmedia.no.

 1. COOKIES

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies). En cookie er en fil som lagres i din nettleser, og som gjør at nettsiden kjenner igjen nettleseren fra gang til gang. Både nettstedet og deres samarbeidspartnere kan benytte cookies. Formålet med cookies er blant annet å;

 • Registrere og beregne trafikk og bruksmønstre på nettstedet (statistikk).
 • Utvikle og forbedre nettstedet.

Ved å akseptere våre cookies og gå inn på nettstedet, samtykker du til at det lagres cookies i din nettleser. Dersom du ikke ønsker at det lagres cookies, kan du endre innstillingene i nettleseren. Mer informasjon om hvordan du utfører dette finner du for eksempel på Nettvetts nettsider. Du kan også slette eksisterende cookies. Dersom du velger å slette eller ikke akseptere cookies kan du oppleve redusert funksjonalitet på våre sider.

if ( ($eventlisturl = get_post_meta( $post->ID, 'eventlisturl', true ) )) { $eventlistoutput = file_get_contents( $eventlisturl ); $search = array( "$location", "$url" ); $replace = array( get_the_title(), "http://" . $_SERVER['HTTP_HOST'] . $_SERVER['REQUEST_URI'] ); $eventlistoutput = str_replace( $search, $replace, $eventlistoutput ); echo $eventlistoutput; }